Nanotekniska tillämpningar

Förstå Nano zinkoxid Nano zinkoxid är en ny typ av högfunktionell fin oorganisk produkt som vetter mot 2000-talet. På grund av miniatyriseringen av partikelstorlek och stor specifik ytarea har nano z...
Nano kopparpulverbilder Teknisk parameter Kan anpassas efter kundens behov Huvudfunktioner Sfärisk form, enhetlig partikelstorlek, stor kristallinitet, hög produktrenhet, hög ytaktivitet, enkel spr...
Nano koppar kan användas som termisk vätegenerator, gel drivmedel, förbränningsaktivt medel, katalysator, vattenrenings adsorbent, sintrande aktivt medel, antibakteriellt medel etc. Nano koppar har s...
Eftersom den traditionella tillverkningsindustrins metoder och principer har ändrats fullständigt har 3D-tryckning, som är en nyckelteknologi, blivit en teknisk mätstandard för den avancerade tillver...
Om man talar om flygplanstransporter (kallas kortfattat flygplanstransporter) kommer många människor inte att vara obekanta. En hangarfartyg är också ett av världens största, mest komplexa och kraftf...
Nyligen samarbetade University of Science and Technology of China och University of Toronto teamet för att utforma en "pulserad axial epitaxial tillväxt" -metod och framgångsrikt förberett ...
Introduktion: Under de senaste 70 åren har två gizmos omdefinierat hur människor lever och arbetar. Med tillkomsten av mikrochips och elektroniska transistorer blir utvecklingen av nästa generations ...