Nanoteknologiske applikasjoner

Forstå Nano sinkoksid Nano sinkoksid er en ny type høyfunksjonelt fint uorganisk produkt som vender mot det 21. århundre. På grunn av miniatyriseringen av partikkelstørrelsen og det store spesifikke ...
Nano kobberpulverbilde Teknisk parameter Kan tilpasses etter kundens behov Hovedtrekk Sfærisk form, jevn partikkelstørrelse, stor krystallinitet, høy produktrenhet, høy overflateaktivitet, enkel sp...
Nano-kobber kan brukes som termisk hydrogengenerator, gel-drivmiddel, forbrenningsaktivt middel, katalysator, vannrensende adsorbent, sintringsaktivt middel, antibakterielt middel og så videre. Nano ...
Siden den tradisjonelle produksjonsindustriens metoder og prinsipper er blitt fullstendig endret, har 3D-utskrift, som er en viktig kjerneteknologi, blitt en teknisk målestandard for den avanserte pr...
Når vi snakker om hangarskip (kort omtalt som luftfartsselskaper), vil mange ikke være ukjente. En hangarskip er et symbol på et lands omfattende nasjonale styrke, og det er også viktig for å bygge e...
Nylig samarbeidet University of Science and Technology of China og University of Toronto team om å utforme en "pulserende aksial epitaksial vekst" -metode, og med hell utarbeidet en endimen...
Innledning: I løpet av de siste 70 årene har to gizmos omdefinert måten mennesker lever og jobber på. Med bruk av mikrobrikker og elektroniske transistorer blir utviklingen av neste generasjons elekt...