Primjene nanotehnologije

Razumijevanje nano cinkovog oksida Nano cinkov oksid nova je vrsta visoko funkcionalnog finog anorganskog proizvoda s kojim se suočava 21. stoljeće. Zbog minijaturizacije veličine čestica i velike sp...
Slika od nano bakra u prahu Tehnički parametar Može se prilagoditi prema potrebama klijenta Glavne karakteristike Kuglasti oblik, jednolike veličine čestica, velika kristalnost, visoka čistoća proi...
Nano-bakar se može koristiti kao termalni vodonik, gel-potisni agens, aktivno sredstvo za izgaranje, katalizator, adsorbent za čišćenje vode, sinteriranje, antibakterijsko sredstvo i tako dalje. Nano...
Pošto su metode i principi tradicionalne proizvodne industrije potpuno izmijenjeni, 3D štampanje, koje je ključna glavna tehnologija, postalo je tehničkim standardom mjerenja za naprednu prerađivačku...
Kada govorimo o nosačima aviona (koji se ukratko nazivaju nosačima aviona), mnogi ljudi neće biti nepoznati. Nosač aviona je simbol sveobuhvatne nacionalne snage države i takođe je neophodan za izgra...
Nedavno su Sveučilište za nauku i tehnologiju u Kini i tim Univerziteta u Torontu sarađivali u dizajniranju metode „pulsiranog aksijalnog epitaksijalnog rasta“ kako bi uspješno pripremili jednodimenz...
Uvod: U posljednjih 70 godina, dvije gizmove redefinirale su način na koji ljudi žive i rade. Sa pojavom mikročipova i elektronskih tranzistora, razvoj elektroničkih proizvoda nove generacije postaje...